Palvelumme

Tarjoamme oikeudellista neuvontaa, laadimme sopimuksia ja muita asiakirjoja, hoidamme oikeudenkäyntejä tuomioistuimissa sekä teemme muuta juridista selvittelytyötä. Toimintamme tavoitteena on kaikissa tilanteissa aina päämiehen edun turvaaminen. Toimistomme hoitaa myös asioita, joissa asiakas saa oikeusapua valtion varoista.

Varatuomari Jouki Härkönen on maanmittauslaitoksen määräämä julkinen kaupanvahvistaja. Tunnus 402713/156.

Jouki Härkönen on oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) tarkoittama luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ja auktorisoitu lakimies.

Tarjontamme kattaa palvelut mm. seuraavilla oikeudenaloilla:

 

Perhe- ja perintöoikeus

 • Avioehtosopimukset
 • Edunvalvontavaltakirjat
 • Testamentit
 • Perunkirjoitukset
 • Pesänselvitykset ja perinnönjaot
 • Lahjoitukset
 • Avioerot 
 • Ositukset
 • Lastenhuolto, tapaamisoikeus ja elatusasiat

Sopimusoikeus

 • Sopimukset 
 • Vahingonkorvaukset
 • Kauppakirjat

Yritysjuridiikka 

 • Yhtiöiden perustamistoimet ja muutokset 
 • Sopimukset
 • Neuvottelut ja konsultointi
 • Yrityssaneeraus

Kiinteistöoikeus ja asuntokaupat

 • Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden kaupat ja luovutukset

Oikeudenkäynnit 

 • Vahingonkorvausasiat
 • Asunto- ja kiinteistökauppariidat
 • Velkomukset
 • Työsopimusriidat
 • Sopimusriidat

Rikosasiat